Nadzór autorski i inwestorski

W przypadku projektów wnętrz zarówno komercyjnych i prywatnych sprawowanie nadzoru autorskiego przysługuje osobom odpowiedzialnym za stworzenie danego wnętrza.. Zgodnie z zawartymi i w prawie budowlanym zasadami czynności nadzoru nad projektem polegają na:

  • stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski w przeciwieństwie do innych obowiązków architekta lub głównego twórcy projektu budowlanego nie jest obowiązkowy i stanowi niemałe udogodnienie dla inwestorów. Poprawne przeprowadzenie tak złożonego procesu, jakim jest remont budowlany wymaga wiedzy i doświadczenia. To ciąg logistycznych powiązań  i zależności, którego odpowiednie zaplanowanie i procesowanie ma ogromny wpływ na szybki  i najbardziej zadowalający efekt prac z nim związany.

Nie każdy czuje się na siłach, dysponuje odpowiednią ilością czasu czy energii, a przede wszystkim chęci, aby proces realizacji wykończenia mieszkania czy domu, trwający z reguły od 1,5 czasem do 3 miesięcy i dłużej przejść bez nadszarpnięcia swoich nerwów, zaniedbania pozostałych obowiązków czy popełnienia błędów skutkujących zbędnymi kosztami czy wydłużeniem czasu realizacji.

W związku z tym bardzo często już na pierwszym spotkaniu z Inwestorem proponujemy skorzystanie z usługi nadzoru autorskiego nad projektem, a nawet nadzoru inwestorskiego, który ma za zadanie zdjęcie z głowy Inwestora całe logistyczne zamieszanie.

Czym zatem jest nadzór autorski a czym nadzór inwestorski?

Nadzór autorski prowadzony podczas realizacji projektu gwarantuje Wam, że projektant prowadzący będzie w stałym kontakcie z wykonawcami, tj. ekipa wykończeniowa, stolarz, tapicer, wykonawca tekstyliów, itp. i na bieżąco będzie odpowiadał na ich pytania i wątpliwości, oraz pomagał Państwu podejmować decyzje w sprawach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji. Projektant będzie odwiedzał miejsce inwestycji, sprawdzał poprawność wykonywanych prac względem założeń projektu, i ewentualnie korygował kierunek działań tak, aby finalny efekt działań specjalistów doprowadził do osiągnięcia założonego w projekcie efektu. Kwestie logistyczne w tym wypadku leżą po Państwa stronie.

Nadzór inwestorski natomiast to dużo szersza forma wsparcia, obejmująca tak naprawdę reprezentowanie interesów inwestora w miejscu inwestycji oraz organizacja całego procesu logistycznego przy realizacji projektu w taki sposób, aby zaangażowanie Inwestora w realizację projektu było znikome. Nadzór inwestorski to zakres działań począwszy od znalezienia odpowiednich wykonawców, wynegocjowanie odpowiednich warunków współpracy w imieniu inwestora, zamówienie materiałów, skoordynowanie dostaw, harmonogramowanie prac w miejscu inwestycji tak, aby proces przebiegał sprawnie, efektywnie i bez dodatkowych kosztów. Oczywiście nadzór inwestorski zawiera w sobie w pełni nadzór autorski.

Architekt prowadzący jest właściwie jedyną osobą, z którą kontaktuje się Inwestor, nie zawracając sobie głowy negocjacjami, dyskusjami z wykonawcami czy dostawcami. Działania inwestora ograniczają się właściwie do regularnego odbierania raportów od architekta na temat postępu i jakości wykonywanych prac i wykonywania zleconych płatności. Inwestor pojawia się w mieszkaniu/ domu w momencie kiedy jest on już w pełni wykończony i wyposażony. Jednym słowem wkracza na gotowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.